Logo
Bt ĮGYVENDINTI PROJEKTAI   Bt PASLAUGOS   Bt POLITIKA   Bt KONTAKTAI
Home
 

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS, SUKURTOS PAGAL
STANDARTŲ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 REIKALAVIMUS, POLITIKA

UAB "Stebulė", vykdydama savo veiklą teritorijų valymo bei aplinkos tvarkymo srityje, kuria, palaiko ir nuolat gerina saugią ir sveiką aplinką ir vadovaujasi šiais principais:

1. Laikomės teisinių ir kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2. Užtikriname teikiamų paslaugų atitiktį suinteresuotų šalių poreikiams ir lūkesčiams bei paslaugai taikomiems teisiniams ir kitiems prisiimtiems reikalavimams:
- analizuojame suinteresuotų šalių, taip pat ir klientų, poreikius ir lūkesčius, reikalavimus valdymo sistemai;
- atsižvelgiame į poreikių, lūkesčių bei reikalavimų kaitą.

3. Identifikuojame ir vertiname profesinę riziką, numatome rizikos veiksnių valdymo priemones:
- vykdome darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją
- mažiname ir šaliname pavojų įtaką įmonės darbuotojams

4. Rūpinamės įmonės darbuotojais:
- stengiamės sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, sudarydami saugią ir sveiką darbo aplinką, taikydami technologines naujoves, parinkdami asmenines apsaugos priemones, periodiškai tikrindami darbuotojų sveikatą;
- palaikome ir keliame jų kvalifikaciją;
- nuolat ugdome kompetenciją kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos srityse;
- skatiname už pasiektus darbo rezultatus;
- vykdome socialinį dialogą su darbuotojais;
- siekiame, kad darbuotojai būtų įtraukti į įmonės veiklos gerinimo procesus.

5. Siekiame sumažinti riziką aplinkai:
- identifikuojame tuos reikšmingus aspektus, kuriuos įmonė gali valdyti;
- draudžiame veikloje naudoti cheminius preparatus, keliančius pavojų aplinkai;
- savo veikloje naudojamės pažangiausiomis technologijomis;
- rūšiuojame įmonės veikloje susidarančias atliekas;
- numatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms;
- siekiame, kad darbuotojai naudotų techniškai tvarkingus automobilius bei mechanizmus, mechanizacijos priemones.

6. Siekiame nuolatinio IVS ir veiklos gerinimo, vadovaujantis:
- politika ir tikslais, programomis;
- audito rezultatais;
- vadybos vertinamąja analize;
- koregavimo bei prevenciniais veiksmais.

7.Supažindiname su mūsų įmonės vadybos sistemos politika:
- darbuotojus;
- klientus;
- tiekėjus, subrangovus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

8. Vieną kartą per metus peržiūrime vadybos sistemos politiką.

 

2018-01-02

Direktorius Stanislovas Tamulevičius

 

 

Visos teisės saugomos. © Stebulė, 2018