Logo
Bt ĮGYVENDINTI PROJEKTAI   Bt PASLAUGOS   Bt POLITIKA   Bt KONTAKTAI
Home
 

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS, SUKURTOS PAGAL
STANDARTŲ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 REIKALAVIMUS, POLITIKA

UAB "Stebulė", vykdydama savo veiklą teritorijų valymo bei aplinkos tvarkymo srityje, kuria, palaiko ir nuolat gerina saugią ir sveiką aplinką ir vadovaujasi šiais principais:

1. Laikomės teisinių ir kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2. Tenkiname klientų poreikius:
- domimės klientų lūkesčiais;
- atsižvelgiame į nuolatinių poreikių kaitą.

3. Identifikuojame ir vertiname profesinę riziką, numatome rizikos veiksnių valdymo priemones.
- Vykdome darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją
- Mažiname ir šaliname pavojų įtaką įmonės darbuotojams

4. Rūpinamės įmonės darbuotojais:
- stengiamės sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, sudarydami saugią ir sveiką darbo aplinką, taikydami technologines naujoves, parinkdami asmenines apsaugos priemones, periodiškai tikrindami darbuotojų sveikatą;
- palaikome ir keliame jų kvalifikaciją;
- nuolat ugdome kompetenciją kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos srityse;
- skatiname už pasiektus darbo rezultatus;
- vykdome socialinį dialogą su darbuotojais;
- siekiame, kad darbuotojai būtų įtraukti į įmonės veiklos gerinimo procesus.

5. Siekiame sumažinti riziką aplinkai:
- identifikuojame tuos reikšmingus aspektus, kuriuos įmonė gali valdyti;
- draudžiame veikloje naudoti cheminius preparatus, keliančius pavojų aplinkai;
- savo veikloje naudojamės pažangiausiomis technologijomis;
- rūšiuojame įmonės veikloje susidarančias atliekas;
- numatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms;
- siekiame, kad darbuotojai naudotų techniškai tvarkingus automobilius bei mechanizmus, mechanizacijos priemones.

6. Siekiame nuolatinio IVS ir veiklos gerinimo, vadovaujantis:
- politika ir tikslais, programomis;
- audito rezultatais;
- vadovybine vertinamąja analize;
- koregavimo bei prevenciniais veiksmais.

7.Supažindiname su mūsų įmonės vadybos sistemos politika:
- darbuotojus;
- klientus;
- tiekėjus, subrangovus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

8. Vieną kartą per metus peržiūrime vadybos sistemos politiką.

 

 

Visos teisės saugomos. © Stebulė, 2017